Dôležité upozornenie:

Platí iba pre Slovenskú republiku

 

Zmeňte životy placatých tvári a darujte im Vaše 2% pre ich lepší život.

 
Ďakujeme za Vašu priazeň a príspevky z dani z príjmov. Z daní za rok 2016 sme od Vás prijali sumu vo výške 6.263.97€. Za rok 2017 to bola suma vo výške 4.241.83€. Z celého srdca za tieto príspevky ďakujeme.

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj v roku 2019 a venujete nám svoje 2-3% z dani z príjmu za rok 2018, ktoré pomôžu mnohým placatým čumákom k lepšiemu životu.

Váš FRBUL

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:


Obchodné meno/názov: FRBUL
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42322090
Adresa/sídlo: Závadská 16/B, 831 06 Bratislava

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID preto ponechajte prázdnu.

Termíny:

15.2.2019 – termín požiadania zamestnancov o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2018
01.4.2019 – termín pre fyzické/právnické osoby na podanie daňového priznania – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
30.4.2019 – termín zaslania vyhlásenia a potvrdenia o zaplatení dane zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – platí pre zamestnancov

Ďakujeme.
 
Predvyplnené tlačivá na stiahnutie: POZOR POUŽÍVAJTE LEN TIETO TLAČIVÁ. MINULOROČNÉ NIE SÚ PLATNÉ PRE TOTO ZDAŇOVACIE OBDOBIE.
 

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

Vyhlásenie o poukázaní 2 % resp. 3%

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

a) daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Potvrdenie o podaní daňového priznania

b) daňovník, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Potvrdenie o podaní daňového priznani 

Právnická osoba:

Daňové priznanie právnických osôb

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Postup pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Po získaní potvrdenia o zaplatení dane si na jeho základe viete vypísať Vyhlásenie o poukázaní 2% resp. 3%

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Ďakujeme. Občianske združenie FRBUL * Powered by Panavis & QC | ©2019
FRBUL - francúzsky buldoček - francouzský buldoček - french bulldog