Zmeňte životy placatých tvári a darujte im Vaše 2% pre ich lepší život. Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: FRBUL

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42322090

Adresa/sídlo: Závadská 16/B, 831 06 Bratislava

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID preto ponechajte prázdnu.


Termíny :

15.2.2018 – termín požiadania zamestnancov o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2017

31.3.2018 – termín pre fyzické/právnické osoby na podanie daňového priznania – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

30.4.2018 – termín zaslania vyhlásenia a potvrdenia o zaplatení dane zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – platí pre zamestnancov

 

Ďakujeme.

 

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie: POZOR POUŽÍVAJTE LEN TIETO TLAČIVÁ. MINULOROČNÉ NIE SÚ PLATNÉ PRE TOTO ZDAŇOVACIE OBDOBIE.

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

Vyhlásenie o poukázaní 2 %

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2017

 

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

a) daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Potvrdenie o podaní daňového priznania

b) daňovník, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

Právnická osoba:

Daňové priznanie právnických osôb

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Postup pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

 

2. Po získaní potvrdenia o zaplatení dane si na jeho základe viete vypísať Vyhlásenie o poukázaní 2%.

 

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

Ďakujeme.

 Občianske združenie FRBUL * Powered by Panavis & QC | ©2018
FRBUL - francúzsky buldoček - francouzský buldoček - french bulldog