2% z dane

Zmeňte životy „placatých“ tvárí a darujte im 2% z dane pre ich lepší život.

Dôležité upozornenie: plati pre slovenskych platitelov dani iba pre Slovensku republiku!

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej organizácii:

Obchodné meno/názov: FRBUL
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42322090
Adresa/sídlo: Závadská 16/B, 831 06 Bratislava
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID preto ponechajte prázdnu.

Termíny :

15.2.2017 – termín požiadania zamestnancov o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2016
31.3.2017 – termín pre fyzické/právnické osoby na podanie daňového priznania – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
30.4.2017 – termín zaslania vyhlásenia a potvrdenia o zaplatení dane zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – platí pre zamestnancov

Ďakujeme

Predvyplnené tlačivá s možnosťou vpisovania údajov nájdete na stiahnutie v nižšie uvedených odkazoch:

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

Vyhlásenie o poukázaní 2 %
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

a) daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Potvrdenie o podaní daňového priznania

b) daňovník, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Potvrdenie o podaní daňového priznania

Právnická osoba:

Daňové priznanie právnických osôb
Potvrdenie o podaní daňového priznania

Postup pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Po získaní potvrdenia o zaplatení dane si na jeho základe viete vypísať Vyhlásenie o poukázaní 2%.

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska .

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Ďakujeme.Občianske združenie FRBUL * Powered by Panavis & QC | ©2017
FRBUL - francúzsky buldoček - francouzský buldoček - french bulldog