Zmeňte životy placatých tvári a darujte im Vaše 2% pre ich lepší život.

Zmeňte životy placatých tvári a darujte im Vaše 2% pre ich lepší život.

Ďakujeme za Vašu priazeň a príspevky z dani z príjmov. Z daní za rok 2017 sme od Vás prijali sumu vo výške 6 263.97€, zarok 2018 – 4 241.83€ a za rok 2019 – 3 621.17€. Z celého srdca za tieto príspevky ďakujeme. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj v roku 2020 a venujete nám svoje 2-3% z príjmu, ktoré pomôžu mnohým placatým čumákom k lepšiemu životu. Váš FRBUL tým.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: ​FRBUL

Právna forma: ​Občianske združenie

IČO: ​42322090

Dôležitou zmenou od roku 2018 je, že IČO sa zarovnáva sprava.

Adresa/sídlo: ​​Zahájnická cesta 191/9, 053 33 Nálepkovo – Zahájnica

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID preto ponechajte prázdnu.

Termíny :

15.2.2020 – termín požiadania zamestnancov o vystavenie potvrdenia o zaplatení danez príjmov za rok 2019

1.4.2020 – termín pre fyzické/právnické osoby na podanie daňového priznania –vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

30.4.2020 – termín zaslania vyhlásenia a potvrdenia o zaplatení dane zo stranydaňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – platí prezamestnancov

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie:

​POZOR POUŽÍVAJTE LEN TIETO TLAČIVÁ. MINULOROČNÉ NIE SÚ PLATNÉ PRE TOTO ZDAŇOVACIE OBDOBIE.

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

• ​Vyhlásenie o poukázaní 2 % resp. 3%

•​ Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2019

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

a) daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti

•​ Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

•​ Potvrdenie o podaní daňového priznania

b) daňovník, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

• ​Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

• ​Potvrdenie o podaní daňového priznania

Právnická osoba:

• ​Daňové priznanie právnických osôb

• ​Potvrdenie o podaní daňového priznania

Postup pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovaniazaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Po získaní potvrdenia o zaplatení dane si na jeho základe viete vypísať  Vyhlásenieo poukázaní 2% resp. 3%

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska​.

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Ďakujeme.