Zmeňte životy placatých tvári a darujte im Vaše 2% pre ich lepší život.

Zmeňte životy placatých tvári a darujte im Vaše 2% pre ich lepší život.

Ďakujeme za Vašu priazeň a príspevky z dani z príjmov už od roku 2016.

Z celého srdca za tieto príspevky ďakujeme.

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj v roku 2022 a venujete nám svoje 2-3% z príjmu, ktoré pomôžu mnohým placatým čumákom k lepšiemu životu.

 

Váš FRBUL tým.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: FRBUL

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42322090

Adresa/sídlo: Zahájnická cesta 191/9, 053 33 Nálepkovo – Zahájnica

 

Termíny :

15.2.2022 – termín požiadania zamestnancov o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2021

31.3.2022 – termín pre fyzické/právnické osoby na podanie daňového priznania – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

30.4.2022 – termín zaslania vyhlásenia a potvrdenia o zaplatení dane zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – platí pre zamestnancov

 

Ďakujeme.

 

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

 

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

  1. a) daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti
  1. b) daňovník, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
    o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 

Právnická osoba:

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov: OIZ – osobná internetová zóna.

 

Postup pre ZAMESTNANCOV

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Po získaní potvrdenia o zaplatení dane si na jeho základe viete vypísať Vyhlásenie o poukázaní 2% resp. 3%
  3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

Ďakujeme.